Sunday Session, Stadsgehoorzaal Kampen (met Bauke Bakker)

25 oktober 2015

Bauke en ik spelen eigen liedjes en lievelingsliedjes en maken de boel gezellig. Kom ook luisteren! http://www.stadsgehoorzaalkampen.nl/welkom/maand_detail.asp?voorstellingID=838&datumMaand=10&datumJaar=2015&maandName=oktober#Sunday%20Sessions


Website Studio Jan Koek